dissabte, 27 de maig del 2023

Inauguració Grup Escolar «Salvador Dalí»1973

Fons fotografic: Sans Prats, Narcís 1973 
Fons hemeroteca: Ampurdán : semanario comarcal de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
Ajuntament de Girona -CRDI 
Arxiu Comarcal

 

Inauguració Grup Escolar «Salvador Dalí»

A les 10 del matí del  23 d'Octubre 1973, va arribar a la nostra ciutat el Subsecretari del Ministeri d'Educació i Ciència Rafael Mendizábal Allende, acompanyat del Governador Civil i Cap Provincial del Moviment, Victorino Anguera, del Delegat Provincial del Ministeri, Arturo Calsina i altres representacions provincials.
S'adreçà al nou Col·legi que s'inaugurava, on fou rebut per les autoritats figuerenques; Ajuntament, el nostre pintor Salvador Dalí i el Director del nou Col·legi Nacional Ramón Guardiola Rovira
Pel rector de la Sagrada família, a la jurisdicció eclesiàstica del qual pertany,  Juan Mollerusa es va procedir a la benedicció de l'edifici. Seguidament els senyors Mendizábal, Anguera i Giró hissaren les ensenyes nacionals.


Des d'una tribuna van dirigir unes paraules als escolars, al professorat i als familiars, l'Alcalde i Cap Local del Moviment Pere Giró, el Governador Civil i Cap Provincial del Moviment Victorino Anguera, Salvador Dalí i el Sotssecretari  Rafael Mendizábal. 
L'Alcalde Sr. Giró, va dir: vull, en primer lloc, expressar-vos, senyor Subsecretari, en nom propi, al de l'Ajuntament i al de tota la ciutat de Figueres, el nostre agraïment per la vostra presència a l'acte inaugural del Grup Escolar «Salvador Dalí».
En aquesta assistència hi ha alguna cosa més que una presència física; jo hi veig el fet palès de la profunda preocupació dels Òrgans de Govern del Ministeri d'Educació i Ciència per solucionar la problemàtica escolar que pateix la nostra ciutat, i considero també la vostra presència com l'expressió de la vostra màxima dedicació i la millor voluntat per aconseguir la ràpida i eficaç solució a aquesta problemàtica. Amb la Inauguració d'aquest grup escolar, es posen en funcionament 620 noves places escolars, que pal·lien l'escassetat que veníem patint. 


Amb l'adjudicació d'un altre grup escolar el proper 1974, en terrenys situats al sud-oest de la ciutat, s'entreveu ja la possibilitat futura de comptar amb 600 llocs més, que descongestionaran altres centres i atendran de manera propera tota la població escoleu d'aquella zona. En el nostre pensament ja hi ha la necessitat de la creació d'un altre grup a la Zona Nord, és a dir, al final del carrer de La Jonquera, on ja existeix actualment, una gran massa d'habitants. Els nostres projectes i anhels són ambiciosos i si s'aconseguís de forma ràpida l'obtenció i la utilització del nou Institut d'Ensenyament Mitja, els terrenys del qual ja tenim, els locals de l'actual podrien albergar la instal·lació d'un Institut de Formació Professional, que obrís noves vies de vida a la nostra joventut en la formació de veritables professionals, dels quals estem tan necessitats i l'actuació dels quals milloraria sens dubte tot el rendiment de la nostra indústria i obriria altres horitzons a la mateixa.
Avui vull demanar del senyor subsecretari, tota la seva atenció per als plans que resumidament aquí expressem, i sol·licitar la seva generosa i eficaç ajuda. Hi confiem plenament i aquesta mateixa confiança ens fa sentir optimistes davant el futur docent de la nostra ciutat. 


Necessitem elevar al màxim la situació cultural de Figueres, amb això, no farem més que complir el nostre deure i aconseguir l'Espanya que tots desitgem. A canvi d'aquesta atenció i ajuda que avui us sol·licito, us puc oferir la ferma promesa que l'Ajuntament de la ciutat serà el més fidel col·laborador en tota la normativa que emani del Ministeri. Sacrificant per assolir els èxits que ens proposem, altres projectes si calgués perquè tenim la ferma convicció que només recorrent aquests camins, aconseguirem assolir les metes culturals que la nació s'ha proposat amb la nova Llei d'Educació. Vull pregar-vos, finalment, feu arribar al Ministre d'Educació i Ciència, l'expressió del nostre profund agraïment i la nostra més sincera adhesió. 
 El Governador Civil, per la seva banda, va expressar el seu agraïment més viu. ment a autoritats, professorat, escolars i famílies per l'extraordinària col·laboració per tots aportada per a la consecució d'aquesta obra, en estreta unió amb els propòsits del nostre Estat, Règim, que vetlla per un millor nivell de vida de tots els espanyols, perfeccionant els sistemes de participació i ajudant a l'accés de tots els béns inestimables de l'Educació i la Cultura. Vol, com volen els pares i com volen els professors, que els petits estudiïn i es formin adequadament per al futur, a a exigència de la pau i de la continuïtat.


S'ha referit a Salvador Dalí ia la circumstància feliç que Figueras hagi donat el seu nom a aquest Centre docent. Va destacar les seves facetes artística i humana, assenyalant que el món sencer el coneix com un nom important en les arts universals i com un home important a la seva executòria vital, que ha demostrat en tot moment l'amor a la seva pàtria, la lleialtat a la terra que el va veure néixer i ha sabut acceptar a cada hora, el compromís d'una nova Espanya. Per això, el seu nom quedarà aquí perpetuat, com a exemple per als petits escolars i com a homenatge a qui en tota ocasió segueix fent entrega a la pàtria de la seva vocació de servei.

Pregà finalment el Governador Civil al sotssecretari que elevés al Ministre l'agraïment, la lleialtat i l'adhesió de Figueres, perquè aquest, alhora, transmeti aquests sentiments al Caudillo d'Espanya, al Príncep i al President del Govern. 


A continuació, Salvador Dalí va manifestar que li complaïa molt la inauguració perquè actualment, va dir Dalí, s'interessa més per la Ciència que per l'Art. S'assegura, va continuar, que la Xina de Mao posseeix diverses bombes atòmiques. Però el que no posseeix és cap lògica. 
Avui, a l'Ajuntament de Figueres, ja tenim dipositats cinc hològrames, la màxima representativitat de la tecnologia científica moderna».


El sotssecretari d'Educació i Ciència, senyor Mendizábal, va enumerar els noms dels Col·legis Nacionals inaugurats en aquestes jornades i en referir-se a Salvador Dalí, el va qualificar de fill il·lustre de la terra empordanesa i d'Espanya, gran pintor a la gran trajectòria de la Pintura espanyola. «En aquesta Espanya nova de la qual tots som destinataris, honrem avui els nostres fills il·lustres, a diferència del passat, elevant Centres de Cultura». El senyor Mendizábal, va elogiar el professorat espanyol i va demanar als alumnes que respectin i vulguin els seus mestres i que siguin dignes dels que els van formar. «Jo!, va dir el sotssecretari, sempre seré un deixeble agraït d'aquells que em van ensenyar». Tots els parlaments van ser acollits amb càlides i sinceres ovacions de l'auditori. 
A continuació el sotssecretari i altres autoritats van recórrer les aules i dependències del Col·legi, elogiant les noves instal·lacions. 


Seguidament es van traslladar a l'Ajuntament, on va ser mostrat al senyor subsecretari una fotografia aèria de la ciutat on estaven assenyalats els Centres d'ensenyament de la ciutat, així com a l'àrea de població a què atenen. 


Va signar al Llibre d'Honor de l'Ajuntament ia continuació Salvador Dalí va lliurar al senyor subsecretari el Llibre de Max Gerard sobre la seva obra, regalat per l'Ajuntament.L'alcalde us va exposar les necessitats locals i les aportacions municipals per solucionar el problema, manifestant el sotssecretari l'interès del Ministeri d'Educació i Ciència per resoldre'ls. El Centre inaugurat té 16 unitats. 3.370 metres quadrats de superfície total construïda. Pessetes 15.236.120 de pressupost, amb aportació municipal de 1.625.615 pessetes. Don José Claret ha realitzat el projecte i ha dirigit l'obra, i l'ha construïda Vallina, S. A. Amb aquest edifici, encara no es resol els problemes escolars. Manca un Institut de Batxillerat en substitució de l'actual edifici; un Centre de Formació Professional que està previst situar-lo als locals que deixarà l'Institut; un altre Centre com a mínim d'E.G.B. i un altre dEducació Preescolar. Amb aquest edifici, encara no es resol els problemes escolars. Manca un Institut de Batxillerat en substitució de l'actual edifici; un Centre de Formació Professional que està previst situar-lo als locals que deixarà l'Institut; un altre Centre com a mínim d'E.G.B. i un altre dEducació Preescolar. 
No es pot oblidar que Figueres té gairebé els 25.000 habitants.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.