dissabte, 28 de maig del 2011

El Rei Alfonso XIII a Figueres (1930)

L’arribada:

Van arribar els  Reis Don Alfons XIII i Doña Victòria Eugènia, amb els seus fills, els infants Jaime I Maria Cristina, precedits per el Sr.Capità General de la Regió i el infant D.Carles de Borbó a la ciutat de Figueres, ben entrada la tarda. les tres i quart assenyalaven els rellotges de la ciutat. Ella presentava un magnific aspecte,el trajecte per on va passar la comitiva Reial estava profusament engalanat amb rics domassos, alguns preciosos i d’altres amb els colors nacionals.

Aspecte:

Al llarg de l’Avinguda d’Alfons XIII, avui Carrer Nou.afluien els veins. La Placeta  formiguejava de gentada des d’abans del migdia, aquella gent anava creixent constant i progressivament a mesura que s’acostava l’hora assenyalada pel Sr. Alcalde, de l’arribada de les Augustes persones.
A la una era impossible moure’s amb facilitat per la gran gentada que esperar pacientment sense simptomes de cansament fins l’instant de aparèixer els Sobirans i Alteses, que van ser rebuts amb un civisne exemplar, conducta que en tots els seus actes sap possar el poble Empordanès,que en alt grau sap estimar i reverenciar com correspon als Caps de l’Estat.


Carrer Nou

El Liceu:Els salons del aristocràtic Cercle “El Liceu” (sport), acceptats per endevant per l’Excm.Ajuntament,sense tenir encara en realització el Palau Consistorial, I no considerant, la corporació municipal, dignes de S.S.M.M.,la modesta casa que interinament s’ocupa, havien estat condicionats luxosament a fi d’una recepció oficial. Encarregada la decoració als industrials Figuerencs els Srs,Vilanova,Vda Perramón i Sadurni, van posar aquest tota la seva intel-ligencia i geni artistic en aconseguir que aquells Salons es convertissin en  fabuloses dependències. No cal esmentar els mèrits d’aquest industrials,especialment dels germans Vilanova el bon gust  i reputació que gaudeixen de l’estima general.
Això dit, i les facilitats que se’ls van concedir, no es difícil comprendre l'admirable efecte que produia aquell  Cercle, convertit en Casa Municipal per sol-licitud de l’Ajuntament.

Convidats i Personalitats:

Els Convidats i Personalitats que van anar l'improvisat municipi,eran nombrosíssims, brillant entre ells belles dames i belles senyoretes. Assajaren una nota general lleu,les omissions que sincerament lamentem, van haver de ser moltes. Disculpeu l’excessiva angoixa que pesava sobre nosaltres modestos Reportes.encarregats a més a més de donar una impressió breu però exacta, als nostres companys del grans rotatius de Barcelona i Madrid.

Saludem:


 l' il.lustre director del Claustre de professors de l'Institut Nacional, SrJuan García Fayos, acompanyat dels catedràtics i professors Srs Gaytán, Núnez, Nogués, Mn. Burgas, Castellví i Bosch, els financers Srs D.Alfonso Cusi de Miquelet i D. Joaquín de Careaga i de Pastors; els ex-diputats Sr José Ferran i D. Juan M.ªDalfó, el director del penal, D. Diego Robles, Cap de la Creu Roja i ex-alcalde, Sr Juan Moragas; ex-alcaldes D.Bernat Palmer, i Pedro Vives, D. Carles Bosch, jutge municipal representant a més a més de Instrucció, fiscal, D.Juan M. ª Junyer; secretari del Jutjat, Sr Francisco Sala, cap de correus, D. Francisco Ludevid, interventor de ferrocarrils, D. Fructuós Mestre, inspector d'higiene Agropecuària. D, Jaume Fàbrega, comandant de la Creu Roja, Sr Julià Zarandona, D. Juan Bta. Font, cap de telègrafs, D. José Macau, de sometents. Anotem, el coronel de l'Reg. Sant Quintin, D. Emilio Hernández; tinent coronel, D. Juan Rodríguez; coronel de carabiners, D. Juliol Bragulat, comandant d'estat major, D. FedericoLópez Tabar, comandant de sometents D. Juan Alvarez, comandant en cap de educació premilitar, D. Rafael Soriano, D. Eusebi de Puig, president de la Càmara Agrícola; rector arxiprest, Mn. Pedró Arolas; director Asil Vilallonga, P. Cristóbal Cornals i P.P. Colls i Montaner, capitans, senyors Algar, Espinós, Pérez del Castillo, pel notariat, els Srs Mestres, Vandellòs, Lobaco, registrador de la propietat, Sr Mínguez, D. Juan Subías, inspector de cultura provincial; inspector farmacèutic de la duana, Sr Budallés; propietari de l'observatori astronòmic de l'Empordà, Sr Ribas de Cunill) D.José Perxa, D. José Cortada, D. José Coll de Cendra, D. Ceferino Carré, D. Emilio Tomàs, D.Juan Gou Estruch, Sr Esteve Sabater, Sr Carlos Núnez, D. Ruperto Sanllehí, etc.


Entrada del Rei AlfonsoXIII a la Rambla (Placeta)
29 de Maig 1930

Entre les distingides dames i senyoretes,percebem les senyores de Dalfó,de Ferran, deGarcía Fayos, de Pagès, de Cusi, Vda. d'Ixart, deVandellòs, d'Eugenio, d’ Escasi, de Fages, Vda.de Moner, de Careaga, de Junyer, de Núnez, Vda.deVallespinosa,Garrigoles deValls, Vda.d'Olivella, Bruguièrede Gorgot, de Fàbrega, de Vinas, de Grau, Vda.de Cardelús, deColl de Cendra, Albert, de Molet,de Esponera.Es destacaven amb laseva bellesa les gentilsMaria Josefa iMaria del Pilar Dalfó, Lolita Jaume,Fages, Portabella, Rosita Andreu, Mestres, Perxa,Ballo,Ferrer, Cardelús, Matilde Vives, Careaga,Mercedes Pagès, Mercedes de Alfara, etc.
L'Ajuntament la representació que saluda al monarca, l’integraven l'Alcalde D, Fèlix Jaume Gelart i els regidors Sr Federico Fortunet, D. José Espigulé,Juan Lloveras, D. Juan Bordas,D.Jacint Avellana, D.Jaime Juanola, tots ells notables amb marcat relleu en el comerç i la indústria. Que amés de retre homenatge als Sobirans,sentien,com Empordanesos una, viva satisfacció pels fruits que es poden recollir de la real visita la comarca.A la Placeta:


Vam poder veure també  a la Placeta, esperant el pas del Cap de l’Estat, l’enginyer agrònom Sr. Valls, Javier Fàges de Climent, Daniel Brus, Bonaventura de Portolá, Eduard Rodeja, Jose Botella, Luis Pagés, Antonio Capell Camps
.
Rebuda:

La comitiva va arribar,precedida com es diu,primerament per el Governador Civil de Barcelona, General Ignacio de Despujol, personalitats del Grup Alfonso (Vidal,Ribas, Marsans, Lloret,ets..), després el Capitá General de la Regió, el Infant Carles de Borbó, amb el seguici, el President de la Diputació, l’expresident Federico Bassols, Clemente del Pino, President de l’Audiència i seguidement Don Alfonso i l’Infant Jaume, pasaren revista al Regiment Sant Quintin, que rendía honors, i saludades les augustes persones per l’ Alcalde Sr. Fèlix Jaume,els ja abans expressats Srs. Regidors.per el Coronel del Regiment Caps i Oficials lliures de servei, per el Director del Penal. per l’exdiputat.Sr.Jose Ferrán  síndic de la Confederació Hidrogràfica de Pirineo Sr, Eusebi de Puig.

Flors:

Tinguda notícia, per el permptori del temps i l’hora molt avançada, que no havia lloc per l’acte de recepció que l’Ajuntament pensaba donar al Liceu, un grup constituit per les senyores Ferrán, Pilar Alonso, Lolita Ros,Carmen Armero, i les senyoretes Maria Josefa Dalfó, Matilde Vives i la nena Asunción ferrán, van baixar per ofrenar a la Reina Victoria Eugenia i la seva filla la Infanta Sra,María Cristina, preciosos rams de delicades flors, parlant amb eloquent paraula la Sra Alonso,”en nom de les dones Figuerenques” que saludavan a la Reina, orgull de la dona per els seus sentiments cristians i caritatius.la Reina agraia aquestes paraules,dient que sentia viu l’afecte que demostraven els Figuerencs, d’ells i de la seva terra va dir “estic encantada”,Va tenir a més frases per a totes, i hagués baixat del cotxe juntament amb la Sra. Maria Cristina,molt sonrient, d’haver-la convidad alguna autoritat,en aquell instant,omplint al Sr,Alfonso.

Peralada:

Des Figueres a Peralada va ocórrer l'incident d'un cotxe de la comitiva que encallar en les sorres de la Muga, evidenciant una vegada més la inajornable i necessària construcció dels ponts d'aquella regió.
A Peralada el poble en massa esperava als Reals hostes, rebent a l'entrada de la població amb aclamacions
 entusiastes que no van cessar encara després de l'arribada al Castell, on van rebre a la família Reial, el seu propietari D. Miguel Mateu Pla, juntament amb la seva esposa Sra Julia Quintana, els seus pares, D. Damián i Sra Mercedes; les seves germanes, Mercedes, Josefina, Emília i Carmen, la senyora de Cabot i altres nombrosos familiars, amb els caps del personal de servitud.
Després de la visita a les dependències i d'haver contemplat els jardins des de la terrassa de la possessió, va ser servit el dinar que va començar prop de les quatre de la tarda.
Van ocupar la taula presidencial dels Reis, asseguts els altres comensals de la manera següent: Dreta del Rei, infanta Sra Beatriz d'Orleans,vídua de Quintana, ministre del Treball Sr.Sangro d'Olano i governador civil de Girona. Esquerra del Rei:Julita Quintana de Mateu, senyora d'Alonso liménez,general Vives i general Despujol.Peralada. Palau dels Comtes.
 Saló vermell o de les Cornucòpies

Dreta de la Reina: infant don Carlos, doña Mercedes Pla de Mateu, bisbe de Girona i Sefiora de Latorre. Esquerra de la Reina: Don Miguel Mateu Pla, senyor Damián Mateu, senyora del ministre del Treball. 
En altres taules van seure: l'infant Jaume, la infanta dona Maria Cristina, el comte de Maceda, el marquès de Bendaña, dona Carmen Mateu, el president de l'Audiència de Girona, el marquès de Camps, el senyor Fernando Álvarez de la Campa , el senyor Francisco Aritio, el baró de Casa Davalillo, l'alcalde de Girona, la duquessa de Sant Carles, el duc de Miranda, la comtessa de Gampoalegre, Sra Mercedes Mateu Pla, doña Maria Teresa Quintana, la senyora vídua de Cabot, doña Maria i doña Josefa Cabot, senyor J. E. Portabella, la senyoreta d'Alonso Jiménez, el senyor Francisco Quintana i senyora, senyor Juan Capo i senyora, senyor Juan Galobart i senyora, el general de l'Estat Major senyor Guzmán de Villoria, la senyora de Estassi, el senyor JaimeBerenguer, el senyor Martín Alonso i el tinent coronel llorejat senyor García Escàmez.También van ocupar altres llocs els alcaldes d'Olot, la Bisbal, Puigcerdà, Figueres, Santa Coloma de Farners, Perelada i altres pobles, el cap de la Duana de la Jonquera, el coronel del Regiment Sant Quintin, el cap de polícía Senyor Toribío, l'enginyer cap d'Obres Públiques de la província, el comandant Manuel Hernando i els senyors Gimeno, Girona, Cardona, Fàbregas, Julve, Marsans, Vidal Ribas i Fernàndez, en representació del Grup Alfonso i els representants de la premsa.
El banquet, d'acord amb exquisida Minuta, va ser servit per l'Hotel Ritz i Casa Llibre.
Sobre les sis de la tarda, mentre es llançaven a l'aire coets globus japonesos, es ballava i celebrava una festa popular en honor dels Sobirans i Alteses, aquests van tornar a Figueres amb direcció a Banyoles, per aturar-se a Crespià, malgrat el molt lamentable temps que s'havia perdut a Girona, pel que sembla poc interessada en la supèrbia obra que realitza l'economia empordanesa.

Pantà de Crespià: 

Un dels mòbils, sens dubte i el més justificat del projectat viatge del Rei pel Empordà, era el de S. M. pogués fer-se  càrrec personalment i sobre el terreny, de la imperiosa necessitat de la immediata construcció del Pantà de Crespià i Canal de l'Empordà, obra tan desitjada i que era la seva realització d'extrema importància per a la prosperitat i riquesa de tota la comarca  i font d'ingressos per a la mateixa i per al'Estat. Traçat l'itinerari oportú, una comissió de la Junta de la Càmara Agrícola Oficial de l'Empordà, creada  per procurar la realització de tan important millora, composta pel digne i incansable President de la mateixa senyor Eusebi de Puig, vicepresident senyor José Ferran, secretari general José Jou secretari de la secció 1 ª senyor Antonio Papell, vocals senyors Coll i Grau i administrador de l'entitat senyor Benito Solanes, van recórrer a primeres hores de la tarda del dia 28 del passat mes, els terrenys dels pobles de Crespià i Esponellà per triar el lloc des del qual S. M. podia fer-se complet càrrec de l'emplaçament del Pantà i direcció del Canal, establert en aquest lloc una oficina provisional, estenent en taules adequades els projectes completament acabats, plans, pressupostos, memòries, etc, etc.Crespià. Pont romà

Al passar pel lloc escollit, la comitiva Regia que es dirigia Banyoles,va baixar el monarca, trobant allí reunits els tres enginyers de la Confederació Sindical Hidrogràfica del Pirineu Oriental, enginyer agrònom de la província Sr Valls, president l'Institut agrícola català de S. Isidre de Barcelona, Sr Baró d'Esponellà i la Junta de la Cambra Agrícola ja esmentada.S. M. el Rei es va aturar una mitja hora estudiant i examinant el projecte amb tota mena de detalls, demanant minucioses dades del mateix, que se li contestaven a l'acte, i fent oportunes observacions i preguntes relacionades amb l'extensió dels terrenys regables, en part de les obres,
temps de durada de les mateixes, etc.etc., i un cop completament assabentat del referit projecte va pronunciar les següents paraules: "Sembla mentida que tractant-se d'una obra de tantíssima importància no s'hagués realitzat molt abans".A aquestas encertades paraules va contestar el president de la Cambra senyor Eusebi de Puig, explicant amb tota mena de detalls els nous treballs efectuats per poder aconseguir tan important millora i traves i inconvenients que sempre es van presentar.Després de llarga conversa entaulada amb els tècnics presents,S. M. ordena als senyors enginyers que sense pèrdua de temps traguessin còpies del projecte, pianos, memòries,pressupostos, fotografies dels emplaçaments i totes les dadespoguessin ofrenes i els hi trameten, ja que ell vapatrocinar la idea per trobar la de justícia, i després de lamentar la no presència en aquest acte del Sr ministre de Foment per haver hagut de dirigir-se a Madrid amb urgència, va manifestar el seu desig que ben aviat pugui celebrar allà mateix la festa del' acabament  de tan importants millores, indicant de pas, que perc omplementar  l'obra seria necessària la repoblació dels boscos dels contorns destruïts durant el període de l'última guerra.Durante el temps que el Rei va estar examinant els plànolsdel pantà i el panorama on es construirà l'obra, no va parar de ploure,tot i això,com queda dit, el monarca prest la més viva atenció a l'assumpte amb els detalls apuntats.
Represa la marxa, la comitiva es va dirigir a la vila de Banyoles,en la Ciutat es pot dir que s'havien ajuntat la gairebé totalitat dels autos matriculats a la província, tributs per part de la població i el gran nombre d'excursionistes, una formidable arribada a la comitiva real.Y aquí acabem la nostra relació fora de la capacitat de la nostra informació, el viatge real.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.