Traductor

dilluns, 20 de febrer de 2012

Radio Popular de Figueres

22 de Desembre de 1962

Després d'un llarg procés de estudis previs i d'una laboriosa gestió iniciada per la Junta Interparroquial d'Acció Catòlica i culminada pel Patronat de l'Emissora Diocesana de Ràdio a Figueres,es va  arribat a la feliç realitat coneguda ja a tota la província: Figueres comptava amb una Emissora de Ràdio. Amb la inauguració de la emissora.  L'emissora dels figuerencs, va venir a  omplir un importantíssim buit existent a la  ciutat que la situava en inferioritat de condicions amb altres poblacions de la regió catalana, ja posseïdores d'aquest modern i importantíssim mitjà de comunicació.


Sr Bisbe als Estudis de laEmissora 
el dia de la  seva Inauguració, la fotografia 
podem veure a diversos Senyors del 
Patronat de l'Emissora donant-li la benvinguda.

La ciutat sencera va acollir amb entusiasme aquest esdeveniment i que són moltíssimas  les persones que a Figueres i  comarca agraeixen la important obra realitzada i es prestaren ha  col·laborar-hi amb la millor voluntat, amb els mitjans de suport que la Junta de Govern del Patronat, va posar a la disposició del públic que vulgues ajudar al sosteniment i desenvolupament de tan important empresa. Ràdio Popular de Figueres, la segona emissora a Catalunya de la C.O.P.E. va esser  una feliç realitat. A les 4 de la tarda de divendres, dia 22 de desembre, vigílies de les festes de Nadal, va arribar a l'Emissora, a fi d'efectuar la seva benedicció i posada en marxa, l'Excm. i Rdm. Sr Bisbe de la Diòcesi, Dr senyor José Cartaña e Inglès. Esperaven a la seva Excel · lència, les Juntes dels Patronats de l'Emissora i de la Catequística, acompanyades per l'Excm. Sr Alcalde de la Ciutat i representant del Ministeri d'Informació i Turisme, a més dels senyors tinents d'alcalde i altres personalitats. A l'arribada del Sr Bisbe, acompanyat del M. Il·ltre. Dr senyor Javier Cochs, Director del Secretariat Diocesà de Cinema Ràdio i Televisió i president de Honor del Patronat de l'Emissora de Figueras, i del seu familiar, va ser saludat per L'Alcalde, pels Srs Rectors, per els presidents de tots dos Patronats, membres de les juntes i personalitats assistents.


En presència de les autoritats provincials 
presidides pels Exms.Srs.
Gobernador
 Civil i Militar,
El Sr Bisbe Dr D. José Cartañá i Anglès,

 pronunciá un breu parlament que clausurá 
el brillant acte Inaugural


La seva Excel·lència va visitar les instal·lacions, rebent detallades explicacions del senyor enginyer Cap dels serveis tècnics del Secretariat de la Comissió Nacional Episcopal de Cinema Ràdio i Televisió, senyor Manuel Sans Sagredo, qui va ser detallant les perfeccions tècniques del equip posat en funcionament a la nostra ciutat. El Sr Bisbe, revestit de Pontifical, procedir a continuació a la benedicció del equip emissor i va prémer el botó de la posada en marxa, sortint la primera emissió a l'espai amb la sintonia de la sardana "l'Empordà". Seguidament li van ser presentats, els membres que componen el personal de l'Emissora, tècnics, locutors i altres persones que han intervingut en el muntatge de les instal · lacions. El Sr Bisbe, amb emotives paraules, va elogiar la tasca de tots els col·laboradors que van fer possible la posada en marxa de la emissora Ràdio Popular de Figueres, E.O.P. 82 agregada a la C.O.P.E. és a dir a la Cadena d'Ones Populars Espanyoles. El Sr Bisbe va ser acomiadat pel Sr Alcalde el senyor Ramon Guardiola, Rectors de la ciutat, Junta de Govern de la Emissora, Junta del Patronat de la Catequística, representant del Ministeri de Informació i Turisme i altres persones assistents a l'acte, emprenent seguidament, el camí de tornada a Girona.L'equip d'alta tensió de l'Emissora
estàva Integrat essencialment pel transmissor.
Dotat de comandaments automàtics, detectors
d'avaries i relés de seguretat, assegurava
una emissió en bones condicions i amb
escasses dificultats.


  • En començar les seves transmissions Radio Popularde Figueres també dita, Radio Interparroquial de Figueres, l'horari era de 12'30 a 15 i de 21 a 23 hores 
  • Un dels seus primers Directors va ser Manel Pont i Bosch, on va treballar des de l'any 1961 fins a l'any 1985.
En aquesta «Sala de control» les
senyoretes encarregades de la seva cura
utilitzaben els tocadiscs, magnetòfons,
micros, etc., perquè pogués
arribar l'emissió en
bones condicions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada